Innovaatioseteli mahdollistaa prototyyppien kehittämisen

Innovaatioseteli on tarkoitettu kansainvälisille markkinoille tähtääville yrityksille, joilla on kasvupotentiaalia.

3.5.2021

Suomen yritykset tarvitsevat jatkuvasti uusia innovaatioita. Kun jokin tuote tai palveluidea innovoidaan, siitä kehitetään parempi versio. Uusista innovaatioista saadaan taloudellisesti mitattavaa hyötyä, sekä yritykselle, että yhteiskunnalle. Useimmille yrityksille innovaatiot ovat tärkeä toiminnan jatkuvuuden elinehto.


Innovaatioiden kehittäminen maksaa rahaa, joka yleensä otettaisiin yrityksen kassan ylijäämästä. Lisäksi tarvitaan tietoa ja osaamista. Innovaatioprojektit eivät ole yritykselle heti tuottavia, vaan tuottavat vasta sitten kun kehitystyö on saatu päätökseen ja uusi tuote tai palvelu on viety markkinoille. Sellainen uusi yritys, joka on innovaatiovaiheessa, tarvitsee useimmiten ulkopuolista tukea.

Tässä kohtaa avuksi tulee Suomen valtion rahoittama ja omistama Business Finland Oy. Se tunnettiin aikaisemmin nimellä Tekes. Se tarjoaa PK-yrityksille tukea Innovaatiosetelin muodossa. Innovaatiosetelillä voidaan ostaa asiantuntijapalveluita, joiden avulla innovaatioita voidaan kehittää toimiviksi tuotteiksi. Setelin arvo on 6200 € (5000 € + ALV). Tästä omarahoitusosuus on 1000 €, joka tulee maksaa palveluntarjoajalle, kun innovaatioprojekti on päättynyt. Business Finland Oy tarjoaa hakemiston, josta voi etsiä sopivaa asiantuntijapalveluiden tarjoajaa. Innovaatiosetelin saa käyttää myös hakemiston ulkopuolella olevien palveluntarjoajien ostoon, kunhan tietyt ehdot täyttyvät. Innovaatiosetelin ehdot kannattaa tarkistaa Business Finlandin sivuilta. Ehdoissa on muutama huomionarvoinen seikka. Jotta innovaatiosetelin voi saada, täytyy yrityksellä olla kansainväliseen toimintaan tähtääviä suunnitelmia. Jos yritys aikoo toimia vain Suomessa, innovaatioseteliä ei voi saada. Innovaatiosetelillä pyritään kannustamaan PK-yrityksiä tekemään tuotteista ja palveluista kansainvälisille markkinoille sopivia. Tämän lisäksi seteliä ei voida myöntää yrityksille, jolle se on jo aikaisemmin myönnetty.

Innovaatiosetelin hyötyjä

Innovaatioseteli soveltuu erityisen hyvin digitaalisia tuotteita ja palveluja tarjoavien yrityksien kehitystarpeisiin. Sellaisia palveluita tarjoavat yritykset ovat useimmiten nuoria startup -yrityksiä. Setelin avulla voidaan esimerkiksi ostaa hyväksytyltä palveluntarjoajalta ohjelmiston testiversion kehitys. Testiversion kehittäminen digitaalisesta sovelluksesta on tärkeää, jotta nähdään miten se toimii käytännössä, oikeilla käyttäjillä. Vain silloin tuotteesta tai palvelusta voidaan saada arvokasta palautetta, jonka avulla voidaan tehdä tuotteen lopullinen versio. Myös silloin innovaatiosetelistä on apua, kun yritys on joutunut kohtaamaan jonkinlaisen muutoksen, joka edellyttää täysin uudenlaista tapaa toimia. Näin tapahtui vuonna 2020, jolloin suuri osa yrityksistä joutui ottamaan ison harppauksen kohti digitalisaatiota. Innovaatiosetelillä voidaan rahoittaa esimerkiksi ravintolan online-tilauspalvelun toteutus ja vaikka joogakoulun onlinetuntien verkkoalustan toteutus. 

Muita Innovaatiosetelin ja Business Finland rahoituksen hyötyjä ovat:

  • Innovaatioseteliä käyttäneet yritykset ovat usein onnistuneet palkkaamaan uuden työntekijän, koska toimintaa on voitu laajentaa
  • Palveluntuottajat ovat saaneet uusia asiakkaita
  • Osassa yrityksiä, jotka ovat innovaatioseteliä käyttäneet, on tullut jopa 10 % lisäys liikevaihtoon
  • Yritykset ovat saaneet apua kansainvälistymiseen
  • Kehitystyöhön käytettyjen tuntien lisääntyminen
  • Yritykset ovat saaneet uusia asiakkaita
  • Tuottavuuden kasvu
  • Yritysten eloonjääminen on parantunut
  • Innovaatioseteli on mahdollistanut sellaisten hankkeiden toteuttamisen, joita ei olisi ilman sitä toteutettu ollenkaan

Kuinka innovaatioseteliä haetaan?

Innovaatioseteliä haetaan Business Finlandin sähköisen asioinnin kautta, johon tulee kirjautua. Jos rahoitusta ei ole haettu aikaisemmin, kannattaa ensiksi aloittaa tekemällä Business Finlandin tilannekartoitus. Sen avulla Business Finland suosittelee sopivaa rahoituspalvelua. Jos innovaatioseteli osoittautuu sopivaksi vaihtoehdoksi, voidaan siirtyä tekemään rahoitushakemus, joka löytyy asiointipalvelusta. Tässä kannattaa huomata, että osa rahoitushakemuksen tiedoista ovat heti julkisia. Sitten kun rahoitushakemus on tehty, odotellaan, että se ratkaistaan. Kun rahoituspäätös on tehty, voidaan sen ehdot hyväksyä. Ehtojen hyväksyminen on edellytys sille,
että rahoitus voidaan maksaa.


Innovaatioseteliä haettaessa voidaan valita minkä konsultin palveluja halutaan käytettävän innovaatioprojektin aikana. Kun sopivaa konsulttipalveluntarjoajaa etsitään, voidaan käyttää Business Finlandin Expert Search hakukonetta. Siinä on hakukriteereinä muun muassa yrityksen nimi, paikkakunta, erilaisia palveluita, sekä sen avulla voi myös etsiä vapaasti hakusanoja käyttäen. Business Finland on myös laatinut oppaan, johon tutustumalla on helpompi löytää sopiva konsultti innovaatioprojektia varten. Yrityksen kannattaa tutustua huolellisesti palveluntarjoajiin, jotta sopiva löytyy. Sopivan konsultin valinta on aina yrityksen vastuulla. Kun yrityksessä tiedetään millaista tuotetta tai palvelua ollaan kehittämässä, voidaan paremmin arvioida millainen konsultti tarvitaan. Erilaisia palveluntarjoajia on todella paljon. Esimerkiksi Helsingissä toimivia palveluntarjoajia on listattuna yli 500. Valinnanvaraa on siis erittäin hyvin.

Framian Oy – hyväksytty palveluntarjoaja Helsingissä

Framian Oy kuuluu Business Finland – hyväksyttyihin Innovaatiosetelin palveluntarjoajiin. Jos sinulla tai yritykselläsi on idea uudesta digitaalisesta tuotteesta, Framian Oy voi auttaa idean jalostamisessa. Idean kehittäminen prototyypiksi on hyvä tapa saada selville toimiiko se käytännössä. Jos ideasta saadaan hyvää palautetta, voidaan siitä viimeistellä varsinainen markkinoille vietävä versio. Framianin protopalvelun hinta on 8000 € + ALV, josta innovaatioseteliä käytettäessä yrityksen omavastuuosuudeksi jää vain 4000 €. Tämän palvelun nimi on Ideasta tuote. Kun 4 viikon prototyyppivaihe on saatu päätökseen ja siitä saadut kokemukset ovat osoittautuneet  hyviksi, Framian voi myös toteuttaa tuotteen tai palvelun jatkokehityksen ketterän kehityksen menetelmin.


Lisätietoja:

Framian Oy:n Ideasta tuote palvelu


Innovaatioseteli - Business Finland Oy 
Business Tampere Innovaatiosetelin vaikuttavuusarviointi 2018
Konsultin valintaopas

Steve Peltonen
Framian Oy

Book an online meet up

🕑 30 min
📅 Monday - Friday

We are more than willing to answer any questions you may have. Book a 30 minute online meet up by selecting a suitable time for you. Fill out your email and get the web conferencing details.

Index

© 2024 Framian Ltd. Agree that you will not use these products for any purposes prohibited by law, including, without limitation, the development, design, manufacture, or production of nuclear, missile, or chemical or biological weapons.