Miten kehittää ideasta tuote? Osa 1: Haasteen tunnistaminen

Tuotteen tai palvelun menestys selitetään usein uniikilla idealla. Ideat ovat toki arvokkaita, mutta menestyksen kannalta paljon olennaisempaa on, että tuote tai palvelu vastaa asiakkaan oikeaan haasteeseen tai ongelmaan. Tässä osassa keskitymme siihen, miten ratkaisemisen arvoisia haasteita voi löytää. Ideointi on huomattavasti helpompaa ja todennäköisyys aidosti toimivien ideoiden löytämiselle kasvaa, kun haaste valittu oikein.

1.8.2020

Uuden luominen vaatii siis aikaa ja sitoutumista, mutta on palkitsevaa ja liiketoiminnan kannalta välttämätöntä. Jokaisen yrityksen on kyettävä uudistumaan, sillä palveluiden käyttäjät odottavat yhä enemmän vastinetta rahoilleen. 

Tänään houkutteleva palvelu ei välttämättä ole sitä enää huomenna. Parempi aloittaa siis ajoissa.

Kuuntele tiimiä

Arki ja yrityksen asiakaskohtaamiset sisältävät runsaasti vihjeitä siitä, missä on parannettavaa. Haasteen tunnistamisessa on hyötyä on kuuntelusta, kyselemisestä ja avainhenkilöiden kanssa käydyistä keskusteluista. 

 • Mitä yrityksesi asiakastyytyväisyyskyselyt kertovat? 
 • Millaisiin kysymyksiin myyjät vastaavat päivittäin ja millaista palvelua heiltä halutaan ostaa?
 • Onko jotain, mitä he voisivat myydä, mutta eivät tällä hetkellä pysty? 
 • Mistä oma henkilöstö antaa palautetta? 
 • Mitä pidetään suurimpana esteenä yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen tiellä?
 • Onko yrityksen sisällä hyödyntämätöntä potentiaalia?
 • Onko resurssit kohdistettu oikein?

Oman yrityksen ja tiimin sisällä on paljon hiljaista tietoa, joka kannattaa ehdottomasti ottaa hyötykäyttöön. 

Kun sisäisten kyselyiden tulokset on koottu yhteen, jokin asia tai ilmiö saattaa nousta jo tässä vaiheessa pinnalle. Jos esimerkiksi asiakkaat pyytävät toimitusaikojen nopeuttamista tai myyjien palautteen perusteella tuote tarvitsisi lisäpalvelua, on sopiva haaste todennäköisesti käden ulottuvilla. 

Ymmärrä asiakasta paremmin

Harva meistä osaa kertoa suoralta kädeltä, millaisen tuotteen haluaisi. Sen sijaan moni osaa kertoa hyvinkin suorasanaisesti, mikä ei toimi. 

Kyselyt tulevaisuuden toiveista ja tarpeista voivat johtaa umpikujaan, koska uusia palveluita ja tuotteita mietitään pääsääntöisesti vanhojen pohjalta. Siksi kannattaakin keskittyä miettimään, millaisia kipupisteitä asiakas kohtaa arjessaan, ja miten niitä voi ratkaista.  

Asiakkaan tai palvelun potentiaalisen käyttäjän ymmärtämiseen voi hyödyntää esimerkiksi empatia-kartoitusta (empathy mapping), johon on olemassa valmiita pohjia. Tutustu esimerkiksi Gamestormingin kehittäjien empatia-karttaan

Erilaiset arvolupauksen kehittämiseen liittyvät työkalut toimivat myös hyvin asiakasymmärryksen lisäämisessä. Konsultointiyritys Strategyzer on kehittänyt useita valmiita pohjia, joita voi käyttää tuotekehityksen, asiakasymmärryksen ja asiakaspolkujen apuna. 

Alkuun pääsee hyvin esimerkiksi olemassa olevien palveluiden asiakaspolun kuvaamisella ja niiden analysoinnilla. Toimiva apuväline on myös arvolupaus-kanvas, jolla keskitytään palvelun asiakkaalle tuottamaan arvoon. Lue lisää Strategyzerin tarjoamista materiaaleista täällä.

Katso tulevaisuuteen

Pelkästään omaan toimintaan ja asiakkaan nykyisiin tarpeisiin liittyvän haasteen ratkaiseminen ei riitä. Jotta uusi palvelu herättäisi kiinnostusta, on sen kytkeydyttävä trendeihin ja vastattava tarpeisiin, jotka ovat vasta kehittymässä. 

Uudet ideat eivät synny eivätkä kehity tyhjiössä vaan suhteessa niitä ympäröivään maailmaan. Kun oman yrityksen sisäinen tieto on kerätty ja asiakkaan tarpeet analysoitu, kannattaa katse siirtää tulevaan. Mitä maailmalla tapahtuu ja mitä me voisimme siitä oppia? Mistä muutosvoimista kannattaa olla tietoinen?

Toimiva keino tulevaisuuden kehityskulkujen hahmottamiseen on esimerkiksi Sitran megatrendikortit. Megatrendit ovat nyt jo arkeamme, ja ne vaikuttavat koko ajan enemmän sekä yhteiskuntaan että yritysten liiketoimintamahdollisuuksiin. Korttien avulla voi peilata esimerkiksi kaupungistumisen, muuttoliikkeiden tai eriarvoisuuden vaikutusta omaan liiketoimintaan. Sitran trendikortit ovat ladattavissa Sitran verkkosivuilta.

Useimmat alat julkaisevat myös omia trendiraporttejaan, jotka keskittyvät lähitulevaisuuteen ja ovat usein myös huomattavasti konkreettisempia sisällöltään. Media ja teknologia-alan raporteista Caratin julkaisema raportti on laajasti tunnettu ja tutustumisen arvoinen. 

Teknologiaan liittyvät trendit kannattaa huomioida silloinkin, kun oma liiketoiminta ei suoranaisesti liity teknologiaan. Tulevaisuudessa teknologia liittyy yhä vahvemmin kaikkiin kehitettäviin palveluihin vähintään mahdollistajana. 

Raportteihin ja trendeihin tutustuttaessa kannattaa kysyä ainakin seuraavat kysymykset:

 • Millaiset trendit nousevat esille?
 • Miten asiakkaasi käyttäytyvät tulevaisuudessa?
 • Miten ja millaisia palveluita käytetään?
 • Miten ihmisten arki muuttuu ja vaikuttaako se liiketoimintaan?
 • Mitä resursseille tapahtuu? Ovatko samat resurssit saatavilla myös jatkossa?
 • Millaisia teknologisia muutoksia on odotettavissa?

Yhteenveto: Haasteen määrittely palkitsee

Sopivan haasteen löytäminen on monen päällekkäisen vaiheen summa. Vähitellen vastauksista alkaa erottua useampia samankaltaisia havaintoja, joiden tarkempi analysointi tuo sinut lähemmäksi ratkaisemisen arvoista ongelmaa. Tässä vaiheessa haasteen voi olla teeman tai aiheen tasolla, eikä sitä tarvitse vielä rajata. 

Seuraavaksi vuorossa on ideoiden kehittäminen tunnistamasi haasteen pohjalta. Ideoinnin työkaluja käsittelemme seuraavassa osassa.

Tarvitsetko apua olennaisten ongelmien löytämiseen? Autamme erikokoisia yrityksiä rakentamaan ideoista kannattavaa liiketoimintaa. Tutustu ideasta tuote -palveluun, jonka avulla voit nopeuttaa omaa palvelu- ja tuotekehitysprosessiasi ja saada nopeammin selville, onko ideastasi kannattavaksi liiketoiminnaksi. 

Lisää inspiraatiota Ideasta tuote -blogisarjamme muista osista:

Miten kehittää ideasta tuote? Osa 1: Haasteen tunnistaminen

Miten kehittää ideasta tuote? Osa 2: Syvennä ideoitasi

Miten kehittää ideasta tuote? Osa 3: Valitse suunta

Miten kehittää ideasta tuote? Osa 4: Panosta prototyyppiin

-----------

Lue lisää Ideasta tuote -palvelusta

Ota yhteyttä

Kaisa-Maria Suomalainen
Framian Oy

Book an online meet up

🕑 30 min
📅 Monday - Friday

We are more than willing to answer any questions you may have. Book a 30 minute online meet up by selecting a suitable time for you. Fill out your email and get the web conferencing details.

Index

© 2024 Framian Ltd. Agree that you will not use these products for any purposes prohibited by law, including, without limitation, the development, design, manufacture, or production of nuclear, missile, or chemical or biological weapons.